20/03/67 NT05-xxxx Restart

  • Thursday, 21st March, 2024
  • 09:42am

ช่วงประมาณ

19.00-19.30   20/03/67

แก้ปัญหาการ Error  ได้ รี สตาท์ server ดังกล่าว

  • ให้สมาชิก ผู้ใช้ server Node  NT05  เข้า รีโมท ท่กด รัน MT4 ใหม่
  • (red check mark)ขอความร่วมมือ  ห้าม รัน Back Test  วัน ธรรมดา จ-ศ ทุกกรณี (เพราะรันไป ก้อช้า กว่า คอม ที่บ้าน มากครับ)
  • หากไม่มั่นใจ จะเป็นอีก หรือไม่ แจ้งทีมงาน ขอ vps ตัวใหม่ที่ server อีกตัว แทน (ลงข้อมูลใหม่ทั้งหมด) 

ขออภัยในความไม่สะดวก

« Back