แจ้ง Server S77 Disk SSD มีปัญหา 30/08/63

August 31, 2020

แจ้ง Server S77 Disk SSD  มีปัญหา 30/08/63สมาชิก ที่ใช้งาน server   S77  บางราย ได้รับผลกระทบ จาก Disk  SSD  เสียหายสามารถแจ้งรับ VPS ใหม่ โดย วิธี  เปิด Ticket  ใน ...

Read More