แจ้ง Server H3 เปลี่ยน SSDและ ดับ server ทุกตัว

December 18, 2020

ทีมงานตรวจพบ การทำงานผิดปกติ ของ SSD ของ Server H3 และ ดับ server ทุกตัว IP 122.xxx.xxx.209:xxxxและไกล้จะครบกำหนด เปลี่ยน ประจำปีอาจจะมีสาเหตุมาจาก - ...

Read More