แจ้ง ซ่อมบำรุงประจำปี บาง server 2ตค64

September 26, 2021

แจ้ง ซ่อมบำรุงประจำปี บาง server ในวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
- N202 จะมีการ Restart 


ขออภัยในความไม่สะดวก