แจ้ง ยกเลิก ภาระกิจ Restart Node N102 11/12/64

December 5, 2021

ยกเลิก ภาระกิจ การ Restart ใน เวลาดังกล่าว  6/12/2021
สาเหตุ แก้ไข Error เรียบร้อย ---
----------------
แจ้ง Restart Node N102
ในวันที่ 11/12/64

ขออภัยในความไม่สะดวก