วิธีจัดการผ่านระบบสมาชิก Print

  • วิธีจัดการผ่านระบบสมาชิก, วิธีรีโมทผ่านเว็ป
  • 2

วิธี remote ผ่านระบบสมาชิก

1. login  เข้าระบบสมาชิก   แล้ว click  ที่  บริการ


2. login  เข้าระบบสมาชิก   แล้ว click  ที่  แพคเกจ  VPS Forex 1   ไม่ใช่  vpsCAT177

3. login  เข้าระบบสมาชิก   แล้ว click  ที่  
      - กด NoVNC   เข้าหน้า remote
      - กด Reboot   สั่ง  restart VPS
      - กด boot   สั่ง  เปิดเครื่อง VPS

4. login  เข้าระบบสมาชิก  คลิค! เมนู  noVNC

สำหรับ Windows 2012Was this answer helpful?

« Back