วิธีการ หลังจากIDCซ่อมระบบไฟ คืนวันที่17ธค

  • Sunday, 18th December, 2022
  • 12:05pm
วิธีการ หลังจากIDCซ่อมระบบไฟ คืนวันที่17ธค

- 25 พย. แจ้ง ดับเซอเวอร์ คืนวันที่ 17-18 ธค (2.00 น)
- 17-18 ธค หลังจาก IDC ซ่อมไฟแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที ได้กด สวิช เปิด เซอเวอร์ ตกหล่น
- 18 ธค 65  12.00  สถานะ เซอเวอร์ทุกตัว ออนไลน์ ทั้งหมดแล้ว
---------
สมาชิก ต้องเข้าไปที่ เว็ป เพื่อกด Boot เปิด vps ด้วยตัวเอง  หรือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่เปิด ผ่านทาง ช่องทาง
- ticket
- ทาง ไลน์ (แจ้ง email ที่สมัคร)
---------
วิธีเข้าเปิดเครื่อง VPS  
-กด boot แล้วรอ 1-2 นาที แล้วจึงเข้า remote

**วิธี Remote , Restart บน WEB

https://vpsbkk.com/index.php?rp=/knowledgebase/10/-.html


---------------------
จากประกาศ
https://vpsbkk.com/index.php?rp=/announcements/40/--17-65.html

« Back